Інформаційна прозорість

Обов'язкова інформація про навчальний заклад
(відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145)
 • Статут закладу освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності

ПЕРЕГЛЯНУТИ 1

 • Структура та органи управління закладу освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ 2

 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ 2

 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Мова (мови) освітнього процесу

Державна (українська)

 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Результати моніторингу якості освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ 2

 • Річний звіт про діяльність закладу освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Правила прийому до закладу освіти

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 

 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 
 • Фінансовий звіт

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 • Звіт піклувальної ради

 

 • Стаття №30 Закону України "Про освіту"
ПЕРЕГЛЯНУТИ
 • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ